De meesters

Piet Mondriaan

Mondriaan wilde de niet zichtbare werkelijkheid weergeven in zijn schilderijen. Hij is van alle meesters de  schilder die in heel veel stijlen heeft geschilderd. Hij begon met realistische landschappen en zocht steeds meer de abstractie op, tot aan zijn laatste abstracte werk' Victorie Boogie Woogie'. 

Van Mondriaan leer je:

- gevoel en sfeer weer te geven

- rechte en kromme lijnen te zien, als een raster 

- herhaling en ritme te gebruiken in je schilderij

- zelf met de ontstane vlakken die er ontstaan tijdens het schilderen, een compositie te maken.

- jezelf abstraheren eigen te maken (vanaf 'bloeiende appelboom')

 

Donderdag 24 januari 2019

'Groot landschap' 1907-1908

Afmetingen 75 x 120 cm

 

'Bloeiende appelboom' 

1912

Afmetingen 78,5 x 107,5 cm

 

'Compositie met rood, zwart, geel, blauw en grijs'

1921

Afmetingen 50 x 80cm

 Claude Monet

Claude Monet was een schilder die de natuur als uitgangspunt had voor zijn schilderijen. Water, havens velden en tuinen zijn veelvoorkomende thema's in zijn oeuvre. Hij schilderde van 's ochtends vroeg tot 's avons laat in de zomer. Hij werkte als impressionist; de omgeving verandert van kleur door de stand van de zon en dat moest geschilderd worden!

 

Van Monet leer je:

- laag over laag te werken

- dun je verf te gebruiken (glaceren)

- suggestief te werken (er zijn weinig contouren zichtbaar)

'Impressie, opkomende zon' 

1873

Afmetingen 48 x 63 cm

Wij schilderen deze op canvas 50 x 60 cm.

'Blauwe regen'

1917-1920

Afmetingen 150.5 x 200,5 cm

Wij schilderen deze op 60 x 80 cmVincent van Gogh

Vincent van Gogh was meester in kleurgebruik in zijn tijd waar het Impressionisme zich ontwikkelde. Hij durfde felle kleuren naast elkaar op het schildersdoek te zetten en duidelijk omlijnde figuren, anders dan de Impressionisten dat deden. Zijn drijfveer was om juist de kleuren weer te geven waar we misschien anders wel aan voorbij gaan in het dagelijkse leven. Hij schilderde het gevoel en de emotie die hij beleefde bij wat hij zag. Hij heeft vooral geschilderd in Frankrijk rondom Arles. 

 

Van Van Gogh leer je:

- met en dikke toets te schilderen en deze zichtbaar te houden

- kleuren naast elkaar op het doek te zetten

- iets te versterken, uit te vergroten, te benadrukken.

'Sterrennacht' 

1888

Afmetingen 72 x 93 cm

'12 zonnebloemen in een vaas'

1888

Afmetingen 72 x 93 cm


'De zaaier'

november, 1888

Afmetingen 32,5 x 40.3 cm

 Gustav Klimt

Gustav Klimt was een schilder uit de tijd van de Jugendstill en een symbolist. Hij verwerkte boodschappen in zijn schilderijen waarin een diepere betekenis zit. Dat werden allegorieën.

Vrouwen en de natuur waren zijn inspiratiebronnen. Ook was Klimt geïnspireerd door symbolen uit andere culturen, waaronder de Egyptische. Hij verwerkte deze symbolen in zijn allegorieën. Klimt werd in zijn tijd vaak gevraagd om de binnenkant van gebouwen vorm te geven met zijn kunst. Het Stoclet-fries, bestaande uit drie delen, is op de wand geschilderd van een ruimte in het Stocletpaleis in Brussel. 

 

Van Klimt leer je:

- patronen en ritmes te maken

- met onderlagen te werken 

- een boodschap mee te geven aan je schilderij.

'De kus'

1907-1908

Afmetingen 180 cm x 180 cm

 'Stocletfries'

1904

Afmetingen 200 cm x 1500 cm


Pablo Picasso

Picasso tekende als klein jongetje al treffend mensen en de omgeving. Hij heeft zijn hele leven gewijd aan de kunst; in tekenen, schilderen en beeldhouwen. Picasso leverde een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de moderne kunst. Door juist te schilderen vanuit een ander, expressief, perspectief, kon hij veel van zijn eigen ervaringen kwijt. Hij verwerkte bijvoorbeeld persoonlijke thema's in zijn schilderijen.

Ook is hij belangrijk geweest in de ontwikkeling van het Kubisme, waar juist de meerdere perspectieven en het (daarmee) hoekig weergeven van de werkelijkheid tot uitdrukking kwam.

 

Van Picasso leer je:

- in lijnen, vlakken en volume te schilderen

- zowel grof als fijn te schilderen

- goed te kijken

'Zittende vrouw met vishoed'

1942

Afmetingen 81,5 x 100cm

 

'De droom'

1932

 

 


William Turner

Een vooruitstrevende Engelsman, dat was William Turner. 

Hij was een groot vernieuwer en schilderde in de tijd van de Romantiek, waar emotie centraal stond en waar in de schilderkunst het landschap een zelfstandig onderwerp werd. Want de natuur gaf je gevoel en emotie! Turner is zo beroemd als Rembrandt bij ons. Hij heeft een begin gemaakt aan het Modernisme in de kunst. Hij gaf uitdrukking aan zijn emotie, durfde met impressies te werken en een onderwerp niet mooier weer te geven dan hij het ervaarde.

 

Van Turner leer je:

- Emotie te herkennen in landschappen

- Aquarel te schilderen en contouren te vervagen

- met durf te schilderen

- details te zien die het schilderij 'maken'. 

 

'Sneeuwstorm, stoomboot bij de mond van een haven'

1842

Afmetingen 91,5 x 122 cm

 

'Norham Castle, zonsopkomst'

1845

Afmetingen 91 x 122 cm

 

 


Rembrandt van Rijn

De meest beroemde Hollandse meesterschilder waar onder ander Van Gogh veel van heeft geleerd. 

Rembrandt staat bekend om zijn donker- en lichtgebruik in zijn schilderijen. Maar ook de emoties die hij heel treffend kan weergeven door de manier van schilderen, de keuze voor de compositie en de keuze voor het onderwerp zelf! Al werd het onderwerp van het schilderij in die tijd vaak bepaald door de opdrachtgever. En belangrijke opdrachtgevers had hij!

 

Van Rembrandt leer je:

- te werken met pen en inkt

- heel goed je onderwerp te bestuderen

- een relatie te leggen met wat je tekent / je onderwerp. (zo ontstaat de weerspiegeling van emotie)

- gebruik te maken van de effecten van donker en licht

- fijn én grof je penseel te gebruiken.

 

'Liggende leeuw, naar rechts'

Circa 1660

Afmetingen: 122mm x 221mm.

Bron: Stichting Rijksmuseum

'Zelfportret met warrig haar'

1628,1629

 

Afmetingen: 127cm x 94cm


Jackson Pollock

Number 17A, 1948

Een Amerikaanse schilder die jou leert om vanuit actie te schilderen. Pollock wilde alle conventies doorbreken van hoe Moderne kunst moest worden gemaakt. Hij besloot om niet de compositie of het onderwerp als uitgangspunt te nemen, maar zijn bewegingen en wat daaruit ontstaat. Hij liet daardoor zijn verf 'vallen' op het doek wat op de grond lag en hij liep er rondom heen, goed kijkend naar het effect wat hij had op het doek. Action painting en de techniek 'dripping' is bij Jackson Pollock begonnen. Hij wordt gezien als een expressionist.

 

Wat je van Pollock leert:

- vanuit actie en beweging te schilderen

- niet van te voren iets te willen maar pas te sturen als je bezig bent

- in actie te blijven en goed te kijken wat er gebeurt met wat jij laat ontstaan

'Number 17A'

1948

Afmetingen 86,5cm x 112 cm


Marc Chagall

Marc Chagall was een Joodse en van oorsprong Russische schilder, die in Parijs zich verder heeft ontwikkeld tot kunstenaar. Zijn stijl is dromerig, mogelijk doordat zijn onderwerpen vaak zweven en verhalen vertellen die we niet altijd direct kunnen thuis brengen. Hij schilderde (bijbelse) verhalen en had terugkerende onderwerpen in zijn schilderijen zoals de geit, het paard en de vogel. Overigens was hij ook tekenaar, etser en maakte litho's.

 

Van Chagall leer je:

- zacht te schilderen en sfeerbepalende kleuren te kiezen

- met pastelkrijt en inkt te werken

- een verhaal te zien in een schilderij 

'Mounting of the Ebony horse'

1948

Afmetingen 28 cm x 37 cm

'De equestrienne' 

1931

Afmetingen 80,8 x 100 cm

 


Edvard Munch

Een Noorse schilder die bijna iedereen wel kent door het wereldberoemde schilderij 'de Schreeuw', welke meerdere keren door Munch gemaakt is.

Munch was een expressionist en een schilder van de emotie. Hij heeft thema's meerdere keren geschilderd waarmee hij zichzelf onderwierp aan het beeldend onderzoek van de uitdrukking van deze emotie. 

 

Van Munch leer je:

- je schilderij in lijnen te zien 

- kleur te laten opvallen

- lange lijnen te zetten naast en tegen elkaar

- emoties uit te drukken in kleur en motief

 

'De Schreeuw' 

1893

Afmetingen 73,5 x 91 cm

 

'Winter'

1899/1900

Afmetingen 65 x 79,5 cm

 

'Huilend naakt'

1914-1919

Afmetingen 100 x 120 cm