Het gezicht achter MWOM

MeesterwerkenopMaat is een kunsteducatieve organisatie voor particulieren en bedrijven die willen schilderen met een meesterwerk uit de kunst.

 

Meesterwerkenopmaat is onderdeel van Denk-beeldend. Denk-beeldend is een praktijk voor vaktherapie beeldend en persoonlijke ontwikkeling waarbij gebruik gemaakt wordt van (eigen) beeldmateriaal en expressieve werkvormen. 

 

Kunstschilder, kunstdocent bij Meesterwerken op maat en beeldend therapeut bij Denk-beeldend

Mirjam ter Maat, schilder en kunstdocent

Kunstdocent

Sinds 2013 ben ik afgestudeerd aan de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten (AHK) als 1e graads docent Beeldende kunst en Vormgeving. Tijdens deze opleiding heb ik gemerkt hoe je op fascinerende wijze kan kunstbeschouwen.  Kunstbeschouwen leert je over hoe de kunstenaar denkt, voelt en doet. Daar gebruik je je eigen waarneming voor. Dat kan ik je leren toepassen. 

 

Kunstschilder

Al sinds mijn eerste opleiding tot beeldend therapeut ben ik een schilder. Tijdens mijn opleiding aan de AHK heb ik mij daarin verder gespecialiseerd. Ik schilder vanuit schetsen die ik vaak dagelijks maak en daaruit ontstaan taferelen, een soort scènes waarin iets afspeelt. 

 

Beeldend therapeut 

Binnen Denk-beeldend en de GGZ werk ik als beeldend therapeut. Hier kan ik mijn kwaliteiten in het omgaan met mensen en het hanteren van vormgeving inzetten om sociaal-emotionele ontwikkelingsprocessen op gang te brengen. 

 

Visie op het product van MeesterwerkenopMaat

We kunnen leren van beroemde meesterwerken; ze zijn onze culturele geschiedenis. Door dit beter te kennen, krijgen we kennis van hoe we zelf kijken en waarnemen. Het helpt ons naar kunst te kijken en onze eigen voorkeur en interesse te leren kennen.

Zelf schilderen zet ons ook aan om expressie te geven aan de niet onder woorden te brengen of gevoelsmatige dingen die we meemaken in ons leven. Maar ook expliciet zijn in onze expressie geeft ons meer zelfbewustzijn. Met kunst bezig zijn zet ons dus met beide voeten in de maatschappij en het brengt ons bij onze eigen motieven om vorm te geven. 

Tekenen en schilderen geeft plezier, aandacht voor je omgeving, geeft nieuwe ervaringen en/of geeft nieuwe kennis over materiaal, techniek en het meesterwerk.

 

Wat MeesterwerkenopMaat wil bieden

- Kennis van de (geselecteerde) meesterwerken en de meesters

- Inspiratie uit meesterwerken, want dit brengt nieuwe inzichten in  hoe je kan kijken én hoe je kan schilderen

- Schilderen is leuk en aantrekkelijk

- Schilderen geeft je inspiratie en een fijn gevoel

- Schilderen geeft je kennis over hoe je naar kunst kan kijken

- Schilderen kan heel goed met elkaar en is teamverbindend

Hoe we ontwikkelen

MeesterwerkenopMaat heeft een locatie in Amersfoort voor de workshops en de cursussen. Ook geven we workshops op locatie. 

We willen kennis kunnen delen over de meesterwerken uit met name de periode 1850 - 1950. Op aanvraag willen we ook ingezet kunnen worden bij tijdelijke tentoonstellingen van de meesters. 

 

We willen op maat kunnen werken, wat betekent: blijven nadenken over de keuzes in de soort meesterwerken die we nu aanbieden, de maximale groepsgrootte voor het maken van één meesterwerk onderzoeken, het verder ontleden van de meesterwerken in fases van leren schilderen, educatie geven over techniek, materiaal en de motieven in de kunst om te schilderen. Ook oude schildertechnieken en verfsoorten leren gebruiken past bij de ontwikkeling van het aanbod van MeesterwerkenopMaat.

 

Op maat betekent voor ons; keuze in meesterwerk, keuze in afmetingen van het doek of het tableau, in stappen ontwikkelen van een eigen schilderstijl, de mogelijkheid om grotere groepen te bedienen, de mogelijkheid om op locatie te werken.